K vyjadreniu pre územné a stavebné povolenie je potrebné si priniesť žiadosť, ktorá bude obsahovať presné údaje: číslo parcely a kópiu katastrálnej mapy , meno, priezvisko a kontaktné údaje ( email, telefónne číslo). Lehota na vybavenie žiadosti je najviac 30 dní. Administratívny poplatok za vybavenie je 9,90€, ktorý sa dá uhradiť len v hotovosti a osobne na adrese sídla spoločnosti. V prípade, že bude žiadosť vybavená, budeme Vás telefonicky alebo emailom kontaktovať.