Wifi router:

V prípade, že Vám zariadenie nefunguje, je potrebné v prvom rade wifi router reštartovať ( napríklad vypnúť z elektrického napájania) . Všetky ďalšie informácie napríklad o nastavení hesla a zariadenia sú uvedené v brožúre priloženej k zariadeniu.


IPTV box:

V prípade, že máte problém s IP TV boxom, je potrebné ho reštartovať (vypnúť/zapnúť). V prípade, že Vám nefunguje diaľkové ovládanie a ste si istý, že máte funkčné baterky, pravdepodobne došlo k jeho zablokovaniu nesprávnym zaobchádzaním. Pre odblokovanie postupujte nasledovne:

Na diaľkovom ovládaní treba súčasne stlačiť dve označené tlačidla.

ovladac

Ak ani potom diaľkové ovládanie nefunguje, kontaktujte našu spoločnosť.


Dekódovacie karta, CAM modul:

V prípade, že Vám nefunguje dekódovacia karta alebo CAM modul, obe zariadenia vyberte zo set-top boxu alebo z televízie a po niekoľkých minútach ich vložte naspäť.

POZOR! Kartu aj CAM modul treba vždy vložiť správne otočené, tak ako ste ich zo zariadenia vybrali.

 

SET-TOP BOX:

Naladenie STB:

set top 1

set top 2

set top 3

set top 4

set top 5