Wifi router:

V prípade, že Vám zariadenie nefunguje, je potrebné v prvom rade wifi router reštartovať ( napríklad vypnúť z elektrického napájania) . Všetky ďalšie informácie napríklad o nastavení hesla a zariadenia sú uvedené v brožúre priloženej k zariadeniu.


IPTV box:

V prípade, že máte problém s IP TV boxom, je potrebné ho reštartovať (vypnúť/zapnúť). V prípade, že Vám nefunguje diaľkové ovládanie a ste si istý, že máte funkčné baterky, pravdepodobne došlo k jeho zablokovaniu nesprávnym zaobchádzaním. Pre odblokovanie postupujte nasledovne:

Na diaľkovom ovládaní treba súčasne stlačiť dve označené tlačidla.

ovladac

Ak ani potom diaľkové ovládanie nefunguje, kontaktujte našu spoločnosť.


Dekódovacie karta, CAM modul:

V prípade, že Vám nefunguje dekódovacia karta alebo CAM modul, obe zariadenia vyberte zo set-top boxu alebo z televízie a po niekoľkých minútach ich vložte naspäť.

POZOR! Kartu aj CAM modul treba vždy vložiť správne otočené, tak ako ste ich zo zariadenia vybrali.

 

SET-TOP BOX:

Naladenie STB:

set top 1

set top 2

set top 3

set top 4

set top 5


Naladenie STB Digitálny prijímač TES HD 0214

1. Obsah balenia

obsah balenia


2. Vloženie dekódovacej karty do set top boxu (čipom hore)

dekodovacia karta


3. Pripojíme set top box do elektrickej siete, zapojíme signálový vstup , prepojíme HDMI káblom alebo AV káblom do televízora

4. Na Vašom televíznom prijímači stlačte tlačidlo INPUT , SOURCE alebo AV a zvoľte možnosť HDMI v prípade prepojenia HDMI káblom alebo možnosť AV v prípade prepojenia CINCH káblom.

zapnutie

 

6. Prejdeme kurzorom na položku Inštalácia a potvrdíme OK

instalacia


7. Potvrdíme na ovládači Auto vyhľadávanie tlačidlom OK

potvrdenie


8. Prejdeme kurzorom na položku Program kde vyberieme možnosť NOVÝ, následne na položku Hľadať a potvrdíme OK

novy program


9. Set top box automaticky vyhľadá všetky kanály
vyhladavanie


10. Po dokončení vyhľadávania potvrdíme tlačidlom OK a môžete pozerať.