Vážený zákazník, tento návod Vám priblíži, ako prebieha prerobenie Vašej existujúcej koaxiálnej prípojky na prípojku optickú a aj to, ako sa na ňu pripraviť pre rýchle a bezproblémové pripojenie. Rovnako napomôže k urýchleniu realizácie nových optických pripojení.


Montáž sa dá zhrnúť do 3 bodov:

1. výmena pôvodného prívodného kábla za nový optický (resp. privedenie kábla do domu),
2. výmena rozvodov (resp. kontrola vhodnosti existujúcich rozvodov),
3. spustenie služby.


Výmena/Privedenie prívodného kábla - vzduch

Naši technici privedú k Vášmu domu nový, optický kábel. Ten sa spravidla umiestňuje do červených oblastí na obr. 1, aby sa zabránilo zachyteniu kábla padajúcim snehom.

V prípade, že máte nejaký bod ukotvenia (napr.konzola), je možné naň tento kábel po zhodnotení technikom ukotviť.

Ukotvenie kábla v interiéri (povala) nie je možné!

 obr1 miesto ukotvenia kabla

Výmena/Privedenie prívodného kábla – zem

Ak je Vaša prípojka realizovaná zemou, je potrebné skontrolovať nasledujúce
skutočnosti:

  • je Vaša chránička priechodná?
  • nie je vedená ohybmi 90°a viac?
  • je jej priemer naplnený na max. 20%?
  • je jej odhalený koniec vodotesne uzavretý

V prípade, že ste si na všetky predchádzajúce body odpovedali ÁNO, nemal by byť žiadny problém realizovať pripojenie do Vášho domu aj zemou.

Ak sa jedná o prerábku existujúcej koaxiálnej prípojky na optickú, kábel je možné zatiahnuť aj za existujúcim koaxiálnym káblom, ale len ak je tento uložený v chráničke samostatne.

Koniec optického kábla musí byť privedený k zásuvke 220 V, a je potrebné sa vyvarovať ostrým zatočeniam a napnutiam. V danom bode sa optický kábel zapojí do optického prevodníka, ktorý je koncovým a odovzdávacím bodom pripojenia.

Ak nemáte dostupné chráničky cez obvodový múr (priemer aspoň 14 mm bez ohnutia, ideálne 20 mm a viac aj s ohybmi), je potrebné vyvŕtanie diery priemeru aspoň 14 mm pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti.


Vnútorné rozvody

Keďže sa snažíme skvalitniť naše služby, je potrebná aj výmena existujúcich koaxiálnych rozvodov za nové - dátové. To je obyčajne realizované pomocou dátových káblov typu UTP, ktoré sú vedené z optického prevodníka ku televízorom a v prípade internetovej služby aj do PC či k wifi routru.

obr2 ukazka vnutornych rozvodov

Obr. 2 poskytuje náhľad na zapojenie vnútorných rozvodov. Štandardný prípad je riešený osobitným káblom pre pripojenie PC resp. wifi routra a osobitnými káblami- umiestnenými v chráničkách- pre pripojenie TV. Ak by ste nemali vnútorné rozvody v chráničke a kábel by nebolo možné pretiahnuť cez existujúce diery, je potrebné vyvŕtať diery priemeru min. 8 mm (pre jednoduchú montáž jedného UTP kábla) a uložiť ho voľne alebo do lišty.

V prípade komplikovanej montáže je možné po konzultácii s technikom aplikovať aj iné metódy zapojenia, avšak pre najlepšiu prevádzku je vhodný tento typ. Na konci UTP kábla j pri TV zapojený IPTV set-top box, ktorý je nevyhnutný pre využívanie TV služby.

UPOZNENIE: TES Media, ako káblový operátor, garantuje kvalitu služieb a deklarované rýchlosti IT pripojenia pri priamom zapojení PC do optického prevodníka, prípadne káblom do wifi routra. Wifi router je doplnkové zariadenie, za ktorého nastavenie a prevádzku zákazník zodpovedá sám.

Najdôležitejší faktor je zvolenie si vyhovujúcej miestnosti v rámci domácnosti, ktorá musí obsahovať: elektrické napájanie 220 V, možnosť privedenia nového optického kábla a v neposlednom rade aj jednoduchú montáž (ťahanie) nových dátových rozvodov v rámci domácnosti.


Spustenie služby

Spustenie služby pozostáva už len z nastavenia Vašich zariadení našimi technikmi po montáži.


Tipy na zjednodušenie montáže

  • pri dohadovaní termínu Vašej prerábky/novej optickej prípojky nahláste nášmu zamestnancovi počet TV, ktoré budete chcieť pripojiť
  • typ realizácie Vašej prípojky – zemná alebo vzduchom
  • ak ste sa už rozhodli, či budete službu meniť oproti pôvodnej a ak áno tak na akú
  • ak si niečím nie ste istý, kontaktujte nás a naši technici urobia u Vás obhliadku a poradia Vám, prípadne poskytnú kábel na prerobenie vnútorných rozvodov

Prípravou Vašej prerábky/nového pripojenia ušetríte čas, ktorý u Vás strávime a tým budeme schopní rýchlejšie vybaviť aj Vašu požiadavku.