Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na navýšenie poštových poštových poplatkov sa mení manipulačný poplatok na 0,80 EUR.

Manipulačný poplatok je účtovaný len zákazníkom, ktorým zasielame pravidelné výzvy na úhradu poštou-tzv.avíza. Pre zníženie nákladov Vám odporúčame zmenu frekvencie platieb z mesačnej na štvrťročnú, polročnú, prípadne ročnú. Zmena sa netýka zákazníkov, ktorým neposielame poštový poukaz (tí, ktorí si zvolili v zmluve spôsob platby bankovým prevodom a majú nastavený trvalý príkaz).

Pre zmenu frekvencie platieb prosím volajte na 041/500 5408 v pondelok až piatok v čase 8.00-16.00.

TES Media,s.r.o.