V rámci zlepšovania našich služieb, Vás chceme informovať, že poskytovateľ programu Spektrum sa rozhodol nahradiť SD verziu za SPEKTRUM SK HD verziu.

Zmena z SD verzie na HD verziu prebehne 28.8.2019 a nevyžaduje si žiadnu súčinnosť koncového zákazníka.

TES Media, s.r.o.