Vážení zákazníci, na začiatku roka sme Vás informovali, že k 31.3.2020 ukončujeme vysielanie starého analógového balíka Basic Turzovka (jeho cena bola 6,78€/mesačne).

Každý, kto chce pokračovať vo využívaní služieb našej spoločnosti musí uzatvoriť novú zmluvu a vybrať si z novej ponuky programových balíkov. Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 boli v marci, apríli a máji práce na zmene programových balíkov pozastavené. Momentálne už opäť vykonávame aktiváciu nových balíkov služieb. Avšak na vyššie uvedené je dátum vypnutia starého balíka odložený. O presnom termíne Vás budeme včas informovať. Ak ste ešte neposlali novú zmluvu, urobte tak čo najskôr.