Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že vysielanie balíka služieb káblovej televízie Basic Turzovka (cena 6,78€/mesačne), bude ukončené.

Pôvodný termín vypnutia analógového balíka Basic bol naplánovaný na 31.3.2020. Po prijatí opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19, museli byť práce pozastavené a tento termín sa posunul na 31.7.2020.

Ak chcete naďalej (aj po 31.7.2020) využívať naše služby, je potrebné zaslať nám poštou podpísanú a vyplnenú zmluvu. Ak nám zmluvu do 10.7.2020 nezašlete, budeme to brať ako nesúhlas s novými podmienkami a Vašu aktuálnu zmluvu ukončíme jednostrannou výpoveďou k 31.7.2020.

Veríme, že ste s našimi službami boli doposiaľ spokojní a naša spolupráca bude naďalej pokračovať. Ak je to potrebné, zmluvu Vám radi na základe telefonického oznámenia opätovne zašleme. V takom prípade nás kontaktujte na 041/500 5408. Ak ste rozhodnutí, že naše služby už využívať nechcete, budeme radi, ak nám túto skutočnosť rovnako oznámite, aby sme Vás neobťažovali ďalšími výzvami na uzatvorenie zmluvy.