Vážený zákazník, dňa 28.9.2020 dôjde v Turzovke, Rakovej, Vysokej nad Kysucou, Podvysokej a Staškove k zníženiu počtu analógových programov.

Ide o produkt, ktorý sme Vám poskytovali bezplatne. O žiaden Vami platený program neprídete! Všetky budú naďalej vysielané v digitálnom DVB-C formáte.

Táto zmena je spojená s výpadkom všetkých televíznych služieb a preto si budete musieť nanovo naladiť TV (postup nájdete v návode od Vášho TV). Ak máte pri TV zapojený set-top-box, musíte naladiť ten (postup nájdete na našej web stránke www.tes-media.sk v sekcii „Časté otázky“).