K 28.2.2021 ukončujeme poskytovanie služieb káblovej televízie v meste Bytča. Každý zákazník bol informovaný podrobným listom, ktorý je zároveň výpoveďou existujúcej zmluvy. Ak mal zákazník služby predplatené na dlhšie časové obdobie, bude mu preplatok vrátený spôsobom, akým bola platba zaslaná (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na adresu). Pripomíname, že ak ste mali nastavený trvalý príkaz vo Vašej banke, je potrebné ho zrušiť!

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.