Rekonštrukcia káblovej siete v obciach Lutiše a Krasňany bola úspešne dokončená. Vybudovala sa nová, optická sieť.

V najbližších dňoch obdržíte všetky potrebné informácie o novej ponuke listom do Vašej schránky. Súčasťou listu budú i zmluvy obsahujúce nové televízne a internetové balíky služieb. Zmluvy si doma pokojne prečítajte a potom si vyberte jeden z ponúkaných balíkov. Podpísanú zmluvu nám zašlite poštou na našu adresu.

Staré káblové vedenie bude postupne odstraňované a nahrádzané novým. Bude menený kábel, ktorý ide priamo do Vášho domu.

Cez nový kábel už nebudú prenášané také programové balíky ako máte momentálne. Preto je potrebné vybrať si z nových ponúkaných balíkov služieb. Ihneď ako budú prerobené všetky existujúce prípojky na nové, dôjde k vypnutiu pôvodných balíkov MINI a BASIC. Nie je teda možné pokračovať vo využívaní našich služieb bez zmeny.

O presnom termíne vypnutia Vás budeme včas informovať. Nebude to však skôr ako bude prerobený každý jeden zákazník, ktorý bude mať o to záujem.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle 041/5005408.