Na základe dohody s obcou budeme od 1.1.2022 poskytovať v obci Dolné Kočkovce aj káblovú televíziu.

Momentálne nedochádza k zmene vysielaných programov. Ako prvé sa budeme snažiť zlepšiť kvalitu Vášho signálu. Následne, keď nám to administratívne a personálne podmienky umožnia, pristúpime k rekonštrukcii káblových rozvodov, čo umožní poskytovanie rýchlejšieho internetového pripojenia a atraktívnejších programov a to aj s možnosťou archívu.

Bližšie informácie obdržali všetci existujúci zákazníci v liste, ktorý bol odoslaný na ich adresu spolu so Združenou zmluvou o pripojení. Ak chcú využívať naďalej služby „obecnej káblovky“, je nutné, poslať podpísanú zmluvu poštou na adresu TES Media,s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.