Vážený zákazník, z dôvodu zvýšených vstupných nákladov sme nútení navýšiť ceny televíznych služieb.

Hlavné dôvody, ktoré viedli k tomuto kroku sú napr. zvýšenie autorských poplatkov, ktoré ako poskytovateľ retransmisie musíme odvádzať jednotlivým TV spoločnostiam ( najmä TV Markíza, JOJ, TA3). Rovnako sme sa nevyhli zvýšeniu cien energií a pohonných hmôt. Tak isto rozšírenie ponuky o športový kanál JOJ šport pre nás predstavuje nemalé zvýšenie nákladov. Zmena sa týka nateraz len televíznych balíkov služieb (samostatných aj kombinovaných, digitálnych aj IPTV). Cena samostatných internetových balíkov sa k 1.4.2022 nemení. Konkrétne výšky mesačných poplatkov nájdete v sekcii "Ponuka služieb" po kliknutí na vybranú obec. Ak máte nastavený trvalý príkaz, nezabudnite ho upraviť na novú sumu. Prvú navýšenú platbu je potrebné zaslať v priebehu mesiaca marec (pretože naše služby sa predplácajú).

V prípade, že nesúhlasíte so zmenou ceny, máte možnosť vypovedať zmluvu bez zmluvnej pokuty a výpovednej doby a to k 31.03.2022. Výpoveď je potrebné zaslať písomne najneskôr do 31.3.2022 na adresu našej spoločnosti.

Ďakujeme za pochopenie.

TES Media