Spotreba dát sa každý rok zdvojnásobuje. V každej domácnosti rastie počet zariadení pripájajúcich sa na internet a samozrejme rastie i nutnosť zvyšovania internetových rýchlostí poskytovaných domácnostiam. To si vyžaduje mať pripravenú sieťovú infraštruktúru. Preto už niekoľko rokov novú výstavbu realizujeme výlučne optickými káblami. Momentálne maximálna rýchlosť, ktorú poskytujeme domácim účastníkom je 300 Mbps, ale hardverovo je naša optická sieť už teraz pripravená na poskytovanie 1Gbps.

Nájdite si svoju lokalitu