Analógové vysielanie sa postupne stáva kvalitatívne nepostačujúcim a vysielaný počet programov v tomto formáte klesá. Už dávno ho nahradilo digitálne - DVB-C vysielanie. Väčšinu z viac ako 130 nami ponúkaných programov vysielame v kvalite HD, ale sme pripravení i na zaradenie programov v kvalite 4K. Výhodou lokálnych operátorov je ich flexibilita vysielať regionálne spravodajstvo priamo z Vašej obce. V balíku MINI preto nájdete programy Infokanál a Media TV, ktoré pre Vás produkujeme v spojení s Vašou obecnou samosprávou. Dokonca je možné zaradiť do vysielania aj Vaše príspevky zo života obce.

Nájdite si svoju lokalitu